Deze ingreep is geïnnoveerde borst reductie techniek waarin de voedende steel van de tepel en tepelhof vergeleken met de courante technieken van borstreductie waarbij de reductie gebaseerd is op een anatomisch constant “septum” dat zich in het borstweefsel bevindt. Dit septum bevat namelijk belangrijke bloedvaten en zenuwen die naar de tepel en tepelhof lopen.

Zoals voor andere reductietechnieken zijn er littekens circulair rond de tepelhof, een vertikaal litteken onder de tepelhof en (vaak) een litteken onderaan de borstplooi. Deze littekens zijn vergelijkbaar met alle courante reductietechnieken. Hetgeen uitzonderlijk is voor deze techniek is het bijzonder goed behouden van de sensibiliteit van tepel en tepelhof (vergeleken met andere technieken waarbij dit soms een probleem kan zijn). Verder geeft deze techniek een mooie vorm aan de borst en een goede positie van de tepel door een gemakkelijke manipulatie van de structuren van de borst door het vrijleggen van het beschreven septum die de vormgeving van de borst bij een reductie vergemakkelijkt.

De veiligheid en doeltreffendheid van deze techniek is in een aanstaand medisch tijdschrift gepubliceerd.